message 3: January 2015

If all human beings would be one
They would be bonded together
And be united in one heart
The world would lie at their feet
And two horses would be enough
To keep the world together
All love would flow
Between every and one
If only we could be together
We would all be in the heart
Where the Father welcomes us
And takes care of us

When peace prevails
We are in the heart
There is only One heart
And that is Yours

The Heart

Als alle mensen enig waren
Dan waren ze samengebond
En in één hart verklonken
De wereld zou aan hun voeten liggen
En twee paarden zouden genoeg zijn
Om de wereld bijeen te houden
Alle liefde zou stromen
Tussen ieder en een
Waren we maar samen,
We zouden allemaal in het hart zijn
Waar Vader ons verwelkomt en ons beheert

Is er vrede, dan zijn we in het hart
Er is maar één hart
En dat is van jou

Het Hart