message 5: February 2015

It is easy to have the feeling of being One
All you have to do is open your heart
And all of the sudden
you are exactly where you need to be
In the protected unity
where everyone is together
and where no conflict exists

When you stop judging
then everyone is free
to open their hearts

The Heart

Het is gemakkelijk om te voelen dat je Een bent
Je hoeft alleen maar je hart te openen
Opeens ben je dáár waar je wezen moet:
In de beschermde eenheid
waar iedereen samen is
en geen ander bestrijdt

Als jij niet veroordeelt
dan is iedereen vrij
om zijn hart te openen

Het Hart