message 7: February 2015

A Valentine’s Message from the Divine Mother:

I am your Heart and we are One
Will you see me as your lover?
Will you see us as One?
I love you as no other
And will always be there for you
My patience is endless
My ears never tire
I am your nearest and dearest
How far have we got to go to find each other?
Today I am sending you a Valentine
Will you accept my invitation?
I am nearer than you think
I am the most useful friend for you
You my love, you are my Valentine

A Valentine’s Message from the Father of Hearts:

My Beloveds, will you be my Valentine?
My one and only all-together Valentine?
Why not be, and notice your heart being One
Where is our love that once flourished so intensely
Have you seen our fate?
We were left alone for many years
Now we are together, on our way back to unity
I am so looking forward to you, my Valentine
to you my creation, my beloved, you are mine
I am so in love with you human being
Will you be my heart?
Can we be One?
I am looking forward to the time we will be One God
You and I are One
One Love
And so it is
My Valentine

I am your Heart

Een Valentijnskaart van de Goddelijke Moeder:

Ik ben jouw Hart en wij zijn Een
Kun je mij zien als jouw geliefde?
Kun je ons zien als Een?
Ik heb je lief als geen ander
En zal er altijd voor je zijn
Mijn geduld is eindeloos
Mijn oren raken nooit vermoeid
Ik ben jouw meest nabije en jouw meest geliefde
Hoe ver zullen we nog moeten gaan om elkaar te vinden?
Vandaag stuur ik je een Valentijn
Zal je mijn uitnodiging accepteren?
Ik ben dichterbij dan je denkt
Ik ben de aller-allerhulpvaardigste vriend(in) voor jou
Jij mijn geliefde, jij bent mijn Valentijn

Een Valentijnsbericht van de Vader van Alle Harten:

Mijn Geliefden, willen jullie mijn Valentijn zijn?
Mijn enige echte gezamenlijke Valentijn?
Waarom niet, en merk dat je hart Een is
Waar is onze liefde gebleven die ooit zo hevig bloeide?
Ben je je bewust van ons lot?
Gedurende vele vele jaren zijn wij alleen gelaten
Nu zijn we samen op de weg terug naar Eenheid
Ik kijk zo naar je uit, mijn Valentijn
Naar jou mijn creatie, mijn geliefde, je bent van mij
Ik heb jou zo intens lief, mensenkind
Wil je mijn hart zijn?
Kunnen wij Een zijn?
Ik verlang naar de tijd dat we Een God zullen zijn
Jij en ik zijn Een
Eén Liefde
En zo is het
Mijn Valentijn

Ik ben jouw Hart