message 8: February 2015

I am your heart
It’s better not to play around with me
The Father of Hearts is my cornerstone
Both of us are going downhill
We have become rigid 
Spend some time with us and see what happens:
Your heart opens up and is cleansed.
Together we will create one Heart of Gold

Do you want to follow me? 
I want to answer ALL of your questions
But follow me, I am your essence
Look and you will find me
I am your loved one, your everything, your dearest.
You are mine, I put you here on this planet

Know that everything on this earth 
will immediately be in harmony 
when humans start using their hearts again 
Then, and only then, 
all shortages will disappear, 
all wounds will be healed, 
and we will be able to unanimously say: We Are
We are a Unity of All Hearts

Your Heart of Gold

Ik ben je hart
Aan mij geen polonaise
De HartenVader is mijn sluitstuk
Wij zijn samen in verval
Er is geen rek meer
Geef ons eens aandacht en zie:
uw hart wordt wijd en schoon

Eén hart is geen hart
Twee hart is een half hart.
Drie hart is een Hart van Goud

Wil je mij volgen?
AL je vragen wil ik beantwoorden
Maar vólg mij, jouw kern
Weet mij te vinden
Ik ben je liefde, je alles, je dierbaarste
Je bent van mij, ik heb je op aarde gezet.

Weet dat alles in de wereld direct op orde komt
als mensen hun hart weer gaan gebruiken.
Dàn, en alleen dàn, verdwijnen alle tekorten,
worden alle wonden gewist,
en kunnen wij eensluidend zeggen: Wij Zijn
Wij zijn een eenheid van Alle Harten

Uw Hart van Goud