message 9: March 2015

There is but one heart
That is the heart of many
All of them are so finely strung,
many have chosen to be connected to the One Heart.
How dim has it shone,
People would be better off if they spoke
from their hearts instead of their stomachs.
Every one can be the great eagle who
saves the lives of many by giving an overview.
Overview. This is my vision Maestro
Because I, I am your Heart
That is connected to everything that is Valuable
Everything shall come to you
When you use your heart
Your Heart is One with the Father
Who made all humanity
In his Mother Heart of love

The Heart

(original)
Er is maar één hart.
Dat is het hart van velen.
Allemaal zijn ze zo fijn besnaard,
Dat velen het hart één hebben gemaakt.
Hoe vaag heeft het beschenen,
Is de man uit de maag?
Ieder mag zich weten als de grote
adelaar die velen het leven redde
door overzicht te bepalmen.
Overzicht. Dat is mijn visie Maestro.
Want ik, ik ben uw Hart.
Dat op alles is aangesloten van Waarde.
Alles zal tot u komen
Wanneer u uw hart gebruikt.
Uw Hart is één met de Vader
Die alle mensen heeft gemaakt
in zijn Moederhart van liefde

Het Hart