message 10: March 2015

Beloved, may I tempt you to reflect
and reveal all the wishes of your heart?
This is what I’ve come here to do.
Your very own heart. So clean. So imaginative.
So tangible. So wise. So full of love.
Your Heart
There is no other. You are the Only One.
Because if you were not here,
your brothers and sisters would not be here either.

There are only two hearts:
Your heart and that of the presence of spirit.
Together they are one.
Would you like to give your heart a limitless chance?
It is Everything.
Everything you require to exist on this planet.
Only the heart. Here lies the solution for everything.

One Heart is no heart
Two Hearts is a half heart
Three Hearts is oneness

The Heart

(original)

Geliefden, mag ik u verleiden tot inkeer
en alle hartewensen openbaren?
Dat is wat ik kom doen
Uw eigen hart. Zo schoon. Zo dromerig.
Zo concreet. Zo wijs. Zo liefdevol.
Uw Hart
Er is geen ander. U bent de Enige.
Want als u er niet was, dan was er geen naaste.

Er zijn maar twee harten:
Dat van U en dat van de tegenwoordigheid van geest.
Samen zijn ze één.
Wilt u het hart een grote kans geven?
Het is Alles.
Alles dat nodig is om de aarde te bevolken.
Alleen het hart – daarmee is alles opgelost.

Uw Hart is geen hart
Twee Hart is een half hart
Drie Hart is een eenheid

Het Hart