message 13: March 2015

Question:
Why don’t we experience that we all live in ONE heart?

Heart:
Because everyone puts his own thoughts first. Appreciate that your own thoughts are but shadows of THE thought, which when you move into Unity you will intensely experience.

Question:
Where can I find Unity?

Heart:
Unity is your own all-knowing, that what your heart prefers. Listen to your heart! That’s where the thoughts of Unity exist of which you are a part.
Everything begins in the heart.

Vraag:
Waarom ervaren we niet dat we allemaal in één hart wonen?

Hart:
Omdat allen zijn eigen gedachten voorop stelt. Weet dat uw eigen gedachten slechts schaduwen zijn van de gedachte, die u sterk zult voelen wanneer u de eenheid in gaat.

Vraag:
Waar is dat, de eenheid?

Hart:
De eenheid is uw eigen weet, uw hartenkeus. Beluister uw hart! Daar zit het denken van de Eenheid waar u deel van bent. Alles begint bij het hart.