message 15: April 2015

The Heart is the way back home
Nothing else will liberate you from being a victim
You need to explore new paths
To free yourself from your present imprisonment

The Heart 

 


Het Hart is de weg terug
Niets anders bevrijdt u van uw slachtofferschap
Het is nodig dat u nieuwe paden verkent
Om uit deze kluis te komen

Het Hart