message 17: May 2015

Beloved
Your Heart is like a watering can
Its water pours out over your fields
Let it flow and don’t stop it
It fertilizes all of your cells
And directs your cells along a new path
Divine Light streams and flows
And pours out where people are
Hello everybody! My light is freeing you
Do you have any desires? Then let your heart hear them
Has your heart been liberated yet?
Are you already sparkling like a fountain?
Divine light is in everyone’s heart
Desiring to manifest itself
Give it a chance, you will have much to gain
The flow is healing you; do not hold it back
The flow is meant to liberate you
of old patterns and lesser thoughts
Especially in your essence you are a child of God
That is where your talents reside
as well as your escorts and companions
Expand your essence and conquer yourself
Then your strength will genuinely find full expression

The Heart of Gold 

 


(original)

Geliefde
Uw Hart is een gieter
Het water stroomt over uw akkers
Laat het gaan en houd het niet tegen
Het bevrucht al uw cellen
Het neemt uw cellen mee in een nieuwe wending
Het goddelijk licht stroomt en stroomt
En gaat naar buiten waar de mensen zijn
Hallo mensen! Mijn licht bevrijdt u
Heeft u wensen? Laat ze los in uw hart
Is uw hart al bevrijd?
Bent u al aan het stralen als een fontein?
Goddelijk licht is in ieder hart 
en wil zich manifesteren
Geef het een kans, u vaart er wel bij
De stroom heelt u, houd hem niet tegen
De stroom is bedoeld om u te bevrijden
Van oude patronen en mindere gedachten
Juist in de kern bent u een kind van God
Daar zetelen uw talenten en uw medespelers
Breid uw kern uit en overwin uzelf
Dan komt uw kracht echt tot uitdrukking

Het Hart van Goud