message 18: May 2015

Beloveds
You need to feel your Trust
When you listen to Me, Your Heart
For you Trust is a mere weaving, in and out
Yet my beloveds, Trust is a strong thing
that builds up over time
Time is all you need
and Trust will come
You and Trust will be One
Do never give up
Trust is on your side wherever you go
Be Trust. Be You. Be All.
Your Heart is all about Trust
And therefore: listening brings wisdom
and listening brings Trust
It is not one or the other.
Be One with your Trust
Know your strength, caress her:
“Trust! I never knew you were so smart!
I was brought up believing the people around me
Now finally True Trust appears in my heart!
She has resided there all along
How could I not know?
Have I been misled?
From now on no-one can mislead me
No colleagues, no teachers, no politicians
I Trust the wisdom of my heart
I AM”

The Heart 

 

Geliefden
Het is nodig dat je je Vertrouwen voelt
Wanneer je naar Mij luistert, Jouw Hart
Voor jou is Vertrouwen voornamelijk een weven, in en uit
Terwijl Vertrouwen een grote kracht is, mijn geliefden
Die zich opbouwt met de tijd
Tijd is alles wat je nodig hebt
Dan zal er vertrouwen komen
Jij en Vertrouwen zullen Een worden
Geef nooit op!
Vertrouwen is aan je zijde, waar je ook gaat
Wees Vertrouwen. Wees Jou. Wees Alles
Je hart gaat helemaal over Vertrouwen
Daarom geeft luisteren je wijsheid 
en geeft luisteren je ook Vertrouwen
Het is niet het een of het ander
Wees Een met je Vertrouwen
Ken je kracht, liefkoos haar:
“Vertrouwen! Nooit heb ik geweten dat je ZO krachtig was!
Ik ben opgegroeid met vertrouwen in de mensen om me heen
En uiteindelijk komt Werkelijk Vertrouwen tevoorschijn in mijn Hart!
Ze heeft daar al die tijd gezeten…
Hoe kan het dat ik dat nooit heb geweten?
Ben ik misschien op een dwaalspoor gezet?
Van nu af aan kan niemand mij meer om de tuin leiden
Geen collega’s, geen leraren, geen politici
Ik Vertrouw op de wijsheid van mijn hart
Ik Ben”

Het Hart