message 19, May 2015

Beloveds
There is but One Heart
The Heart of Gold
All of you are an aspect of that
Which means we are all connected
Are you sure you want to be in the matrix?
We are all connected and one go
How does that feel? Shocking?
Guess what beloveds: you are One and All
You are the Alpha and the Omega
You are Me, you are You
You are “the others”
Because all bear one heart
One precious heart
However much pain you have collected
around your precious heart,
There is always this grand space in the middle
That is without ANY sorrow
Without ANY pain
It is pure. Pure and pristine and divine
This is the space where God lives
She is one with you and one with all
And therefore she connects us all
We all carry the same frequency WITHIN
Connect to that place!
Hear the voice!
Be one and all!
Be in peace!
Be in unity!
This is the spot where we are in total harmony
Connect! Brothers connect!
Be in that space and expand it
In this way, together we will build a new world
And only in this way.

The Heart 

 

Geliefden
Er is slechts Een Hart
Het Hart van Goud
Allemaal zijn jullie een aspect van dat Hart
Hetgeen betekent dat we allemaal met elkaar verbonden zijn
Weet je zeker dat je in de matrix wilt zijn?
We zijn allemaal verbonden en één beweging
Hoe voelt dat? Schokkend?
Je raadt het nooit geliefden: jullie zijn Een en Al
Jullie zijn de Alfa en de Omega
Je bent Mij, en je bent Jou
Je bent “de anderen”
Omdat allen één hart dragen
Een kostbaar hart
Hoeveel pijn je ook hebt verzameld rond je kostbare hart
Er is altijd deze grootse ruimte middenin
Die zonder ENIGE droefheid is
Zonder ENIGE pijn
Het is zuiver. Puur en oorspronkelijk en goddelijk
Dit is de ruimte waar God woont
Zij is één met jou en één met allen
En daarom verbindt ze ons allemaal
VANBINNEN dragen we allemaal dezelfde frequentie mee
Verbind je met die ruimte!
Hoor de stem!
Wees één en wees allen!
Wees in vrede!
Wees in eenheid!
Dit is de plek waar we in totale harmonie zijn.
Verbind je! Broeders verbind je!
Wees in die ruimte en breid haar uit
Op deze manier bouwen we samen een nieuwe wereld
En alléén op deze manier

Het Hart