message 20: June 2015

Beloveds
Can we make ourselves known?
Or is your space too crowded?
It is necessary for you all to make more space
More quiet
More emptiness
How otherwise can you hear our frequencies,
Which are so finely tuned?
You need to make SPACE
CALM
In the middle of you
You don’t have to go anywhere
You don’t have to hold onto anything
Just be
So we can hear your true thoughts
Instead of those from the newspaper,
the television, and the chattering phone calls
Can we be one?
In rest lies your potential
Everything stems from calm
Emptiness is gold
All creation comes from there
Never fear emptiness; it is your salvation
Welcome emptiness
And you will be free

The Heart 

 

Geliefden
Kunnen wij onszelf kenbaar maken?
Of is uw ruimte al vol?
Het is voor u allen noodzakelijk
Om meer ruimte te creëren
Meer stilte
Meer leegte
Hoe is het anders mogelijk om
onze frequenties op te vangen die
zo zuiver zijn afgestemd?
Maak RUIMTE
KALMTE
Middenin uzelf
U hoeft nergens naartoe
U hoeft zich nergens aan vast te houden
Gewoon Zijn
Zodat we uw ware gedachten kunnen horen
In plaats van die van de nieuwsberichten,
tv programma’s en telefoongesprekken
Kunnen wij één zijn?
In rust liggen uw mogelijkheden
Alles komt voort uit kalmte
Leegte is goud
Alle creatie komt voort uit leegte
Wees nooit bang voor leegte; leegte is uw redding
Verwelkom leegte
En u zult vrij zijn

Het Hart