message 23: July 2015

Beloveds
Free will is your choice
You choose – you decide
Now you are not happy with the results
Free will
Does it make you happy?
Free will is a training program
To make you suffer
How can you have free will
When you have no overview?
Your Higher Self has the overview
Not you, my beloved
Be your Higher Self
And Be All

So who decides?
Who creates?
It is your heavenly Father
So what are we here to do?
We are here to discover
That you are part of your Father
And you are to act through his will
Through him who has the overview
And the right of decision
Your Higher Self works in his name
And in the name of the Mother
Who is your love and your wisdom

True happiness lies in this wisdom
Be your Higher Self in your heart
And Follow

The Heart 

 

Geliefden
Vrije wil is jullie keuze
Jullie kiezen – jullie beslissen
Maar nu zijn jullie niet blij met de resultaten
Vrije wil, maakt het je gelukkig?
Vrije wil is een trainingsprogramma
om jullie te laten lijden
Hoe kun je nou vrije wil genieten
als je geen overzicht hebt?
Je Hoger Zelf heeft het overzicht
Niet jij, mijn geliefde
Wees je Hoger Zelf
En Ben Allen

Dus wie beschikt?
Wie creƫert?
Dat doet je hemelse Vader
Dus wat zijn we hier eigenlijk aan het doen?
We zijn hier om te ontdekken
dat jij een deel van je Vader bent
En dat jij hebt te handelen vanuit zijn wil
Vanuit hem die het overzicht heeft
En het beschikkingsrecht
Jouw Hoger Zelf werkt in zijn naam
En in de naam van de Moeder
Die jouw liefde en jouw wijsheid is

Werkelijk geluk zit ‘m in deze wijsheid
Wees je Hoger Zelf in je hart
En Volg

Het Hart