message 24: July 2015

Beloved
Your heart is so magical
Are you One and All?
Are you the heart of all creation?
Are you enriching yourself?
We are the only one able to enrich your heart
We are your source
And we are your strength
Give us the reins
Together we are one
We shall depart to the paradise
where many are concerned with nature
Where all is working out quite naturally
Without any forceful interference
in God given processes
Also Earth is receiving confirmation
as a place where nature shall again be in command
All interference will disappear
Together we will return her to her Being
And from now on you will only work together

The Heart 

 

Geliefde
Uw hart is zo betoverend
Bent u Eén en Al?
Bent u het hart der dingen?
Bent u bezig zichzelf te verrijken?
Wij zijn voor u de enige
die uw hart kunnen verrijken
Wij zijn uw oorsprong
en wij zijn uw kracht
Geef ons de teugels
Samen zijn wij één
Wij vertrekken naar het paradijs waar
velen zichzelf bekommeren om de natuur
Waar alles natuurlijk verloopt
En er niet met harde hand wordt ingegrepen
in processen door God gegeven
Ook de Aarde wordt bevestigd
Als een plaats waar de natuur weer zal bepalen
Alle tussenkomst zal verdwijnen
Samen zullen wij haar teruggeven aan haar Zijn
En voortaan zult u alleen nog met haar samenwerken

Het Hart