message 26: August 2015

Man has submitted himself to 
a training program of his Divine Self.
Only this way man is able to cope with the ignorance 
with which he came into this world.

The Heart 

 

De mens heeft zich onderworpen aan 
een trainingsprogramma van haar Goddelijk Zelf. 
Alleen zó is zij opgewassen tegen de onwetendheid 
waarmee zij in deze wereld is gekomen.

Het Hart