message 27: August 2015

Know Your Strength

My People, my All,
So beloved by the Queen of Hearts
Will you follow me?
“I Am” is where you and me are One
Will you use your I Am Presence?
Your strength is much needed
to overcome the fears that are scattered
upon this planet by your media
Do not take them seriously
Be One and know: I Am
Look at your greatness
Look at your radiance
All of your beloved hearts are opening
Be One and cast out fear
Fear is undermining your planet
and this is why fear is being instilled on you
Don’t buy into fear, my beloveds
Be strong, be your radiant hearts
Connect with your I Am Presence
Conquering all emotions
Be One with Her!

Your Heart of Hearts 

 

Ken uw kracht

Mijn Volk, mijn Allen
Zo geliefd door de Harten Koningin 
Wilt u mij volgen?
“Ik Ben” is waar u en ik Eén zijn
Wilt u uw Ik Ben Tegenwoordigheid gebruiken?
Uw kracht is hard nodig
om de angsten te overwinnen die 
over deze planeet worden uitgestrooid
door uw media
Neem hen niet serieus
Wees Eén en weet: Ik Ben
Kijk eens naar uw grootsheid!
Kijk eens naar uw stralendheid!
Al uw geliefde harten zijn aan het opengaan
Wees Eén en verjaag de angst
Angst ondermijnt uw planeet
En dit is waarom angst u wordt ingeprent
Geloof niet in angst, mijn geliefden
Wees sterk, wees uw stralende harten
Verbind u met uw Ik Ben Tegenwoordigheid
Die alle emoties overwint
Wees Eén met Haar!

Uw Hart der Harten