message 30: November 2015

Be radiant!

Beloved radiant being of gold
This is what you are,
beloved human

Be your radiant Self
And don’t fear your Father, your Source
Who is the greatest of all
Your heart is the portal to all its greatness
Let it radiate its beams through all of your fields
Then through everybody around you!

Radiant one,
Do not forget to switch on your light
And be in the world
As a lamp full of shine

Radiant one,
Be part of your Father, your Source
Who is a Sun shining through YOU:
The child of Source
Source is but one step away:
It is in the middle of you:
Your Heart!!!

Be One 

 

Wees stralend!

Geliefd stralend wezen van goud
Dat is wat jij bent, geliefd mens.

Wees je stralende Zelf
En heb geen angst voor je Vader, jouw Bron
Die de grootste is van allen.
Jouw hart is de poort naar al diens grootheid
Laat diens stralen dwars door al jouw velden schijnen
En daarna door iedereen om je heen.

Jij Stralende,
Vergeet niet je lichten aan te steken
En in de wereld te zijn als een lamp
Vol van schittering en glans.

Jij Stralende,
wees deel van je Vader, jouw Bron
Die een Zon is die door JOU heen straalt:
Het kind van de Bron.
De Bron is slechts één stap verwijderd:
Het is middenin jou:
Jouw Hart!!!

Wees Een