message 31: February 2016

Your Telephone Exchange

In love is your heart
Also at the moment of departure
She will never abandon you
And whisper in everyone’s ear:
“We are together”
She is the point of contact between
yourself and souls that have passed on
And between you and souls that stay behind
Joyful contact
She is the centre point of all of your contacts
In all dimensions and in God
Your telephone exchange
You Are
The Heart 

 

Uw Telefooncentrale

In liefde is uw hart
Ook bij het verscheiden
Zij zal u nimmer in de steek laten
En ieder van u in het oor fluisteren:
“We zijn samen”
Zij is het punt van contact
Tussen u en de overgegane zielen
En tussen u en de achtergebleven zielen
Vreugdevol contact
Zij is het middelpunt van al uw contacten
In alle dimensies – en in God
Uw telefooncentrale
U bent
Het Hart