message 32: March 2016

Loneliness

Every heart contains an image of
A lonesome child hurt by love
The child searches everywhere for love
But nobody knows how to give it to him
Why is love so far away?
Why that loneliness?
Your heart invites you to travel inward
And make yourself comfortable
Inside is the source – which is what you are
In the shape of a sun – which is what you are
Within which is a portal – which is what you are
Know yourself connected
For all of this will be radiating through you
As soon as you make an intention to do so
Know yourself IN the heart
Since this is your true home
Loneliness and pain evaporate like snow in summer
Do you want to be truly lonesome?
Then go and stand beside your heart
Where it is nice and cold
And you will immediately feel homesick

There is only one heart
And that is the heart of many

The Woman of Hearts 

 

Eenzaamheid

In alle harten is getekend:
Een eenzaam kind met liefdespijn
Het kind zoekt overal naar liefde
Maar niemand weet het hem te geven
Waarom is de liefde zo ver weg?
Waarom die eenzaamheid?
Uw hart nodigt u uit naar binnen te reizen
En uzelf comfortabel te maken
Vanbinnen is de bron – die u bent
In de vorm van een zon – die u bent
Waarin een poort – die u bent
Weet uzelf verbonden
Want dit alles zal u doorstralen
Zodra u uw zinnen er op zet
Weet uzelf IN het hart
Want daar is uw werkelijke thuis
Eenzaamheid en pijn verdwijnen als
sneeuw voor de zon
Wilt u werkelijk eenzaam zijn?
Ga dan eens naast uw hart staan
Daar is het lekker koud
En heeft u meteen weer heimwee

Er is maar één hart
En dat is het hart van velen

de Hartenvrouw