message 2: January 2015

I am your heart
I guard your holiness
I preserve your beauty
I listen to everything you say
Tell me your troubles
I will transform them
Do you want to cry?
I will console you
Do you want to scream?
I will protect you
But DO MAKE USE OF ME
Communicate with me
I am not just anybody
I am your personal gateway to the light
Where everything is being transformed

Dwell in me
And you will wake up in reality
In the presence of God

The Heart

Ik ben je hart
Ik bewaar je heiligheid
Ik berg je schoonheid
Ik hang aan je lippen
Vertel mij wat je zorgen zijn
Ze zullen door mij worden getransformeerd
Wil je huilen?
Ik ben er en troost je
Wil je schreeuwen?
Ik ben je hoeder
Maar GEBRUIK MIJ
Haal mij erbij
Ik ben niet zomaar wat
Ik ben je poort naar het licht
Waar alles wordt getransformeerd

Wees IN mij
En je wordt wakker in de werkelijkheid
In het aanschijn Gods

Het Hart