Heart Messages

Boodschappen uit het Hart van de Goddelijke Moeder

2014-2018

Multidimensionaliteit

Alle fenomenen zijn beter te begrijpen wanneer we ze zien vanuit multidimensionaliteit. De aarde, uw lichaam, de plantenwereld en het dierenrijk leven in verschillende dimensies tegelijk. Zij worden gevoed en aangestuurd vanuit verschillende dimensies.
Wanneer uw wetenschap zich beperkt tot de stoffelijke dimensie, dan komt zij van een koude kermis thuis zonder antwoorden en met enkel hypotheses. Wilt u zien dat u zelf het slachtoffer bent van manipulaties vanuit de schemering van het getal? Wij zeggen u, het is alles licht wat er schijnt. Getallen zijn meesterlijke interdimensionale constructies, creaties die niet mogen worden ontzien en die de mens bevruchten. Uw aardse level is eenzijdig en misleidend. Daarvandaan heeft u geen beeld. Slechts een blinddoek scheidt u van de werkelijkheid.

Zie als voorbeeld uw hart eens aan. Een kloppend hart, dat het bloed scheidt en pompt. Wat doet het hart zonder mij? Uw Vader? Denkt u dat het hart zich weet zonder haar Bron, de interdimensionale Hartenvader? Bent u blind? Bent u één met alle fenomenen? Wilt u uw hart eens goed bekijken? Het is een interdimensionale poort van jewelste. Een sitar. Een banjo. Zij vult u met snaren. Zij hangt aan uw lippen. Zij beweegt u tot grote daden. Uw hart: dat wat u aanstuurt.
Wees ervan overtuigd dat uw hart vele lagen kent. Van bewustzijn en toegang. De poort naar het leven. Poort naar de hemel. Poort naar wijsheid. Poort naar innerlijke kracht. Poort naar hoogste goddelijke waarde.
U en uw poort. Hoe zuiver is uw poort? Of is zij dichtgesneeuwd met oude waarden? Met emoties van weleer die nog niet waren opgelost en losgelaten? Speel eens een andere gitaar en veeg u schoon. Uw poort zal er wel bij varen en uw hart zal u nooit in de steek laten.

Eén hart is geen hart.
Twee hart is een half hart.
Drie hart is een gouden hart
van vreugde en waarheid.
In uw dienst,
Uw Vader van alle Harten